ارزيابي مهارت هاي حركتي و عملكرد عصبي-عضلاني دانش آموزان مبتلا به اختلال كمبود توجه و بيش فعالي

مجله پژوهشي حكيم

دوره 4 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

هدف اين مطالعه تعيين وجود يا عدم وجود اختلال در مهارت هاي حركتي و عملكرد عصبي-عضلاني در كودكان مبتلا به اختلال كمبود توجه و بيش فعالي (ADHD) هفت تا ده ساله و تعيين الگو و ماهيت اختلالات در اين گروه مي باشد. گروه مورد شامل 22 دانش آموز مبتلا به ADHD مي باشند كه به مركز مشاوره و درمان دانش آموزان توحيد مراجعه كرده بودند و گروه شاهد شامل 22 دانش آموز طبيعي مي باشند كه در منطقه 4 آموزش و پرورش شهر تهران مشغول به تحصيل بودند. ميانگين نمرات گروه مورد در مقياس رشدي لينكلن اوزرتسكي در همه موارد پايين تر از گروه شاهد بوده است (P<0.05). ولي در چند عامل اين تفاوت معنادار نمي باشد، مثل: تعادل با چشم باز و يكپارچگي بينايي–حركتي. گروه ADHD در بقيه عوامل مورد بررسي مثل: تعادل با چشم بسته، هماهنگي حركتي دو طرفه، دقت حركتي و سرعت حركتي دست ها تفاوت معناداري با گروه عادي نشان داده اند. نتايج تحقيق تاييد مي كند كه لازم است كار درمانگران در ارزيابي و درمان كودكان مبتلا به ADHD به زمينه هاي طرح ريزي حركتي و پردازش اطلاعات دهليزي–عمقي توجه داشته باشند.

Evaluating motor skills and neuromuscular functions in the pupils with attention deficit hyperactivity disorder
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

This study was designed: First to determine whether or not motor skills difficulties and neuro-muscular dysfunctions occurred significantly in ADHD pupils aged 7-10 years; Second, to explore the pattern and nature of difficulties found in such a group. The subjects were two groups of children: The ADHD group consisted of 22 students referred to Tohid pupils Psychologic service, and normal group consisted of 22 students with no known dysfunction, in the 4th zone of Tehran. The results indicated that ADHD group had significantly lower scores (P<0.05) in the Lincoln Oseretsky Motor Development Scales (LOMDS) and Clinical Observation (CO) than a normal group of pupils. Subjects with ADHD demonstrated relative strengths in the areas of visual-motor integration and balance opened eyes. The results suggest that it may be helpful for occupational therapists to consider the areas of praxis and vestibular processing in the evaluation and treatment of children with ADHD and that in clinical practice.

قیمت : 20,000 ريال