مطالعه مروري: چالش‌هاي سالمندان دياليزي با تأكيد بر سندروم‌هاي سالمندي

سالمند- مجله سالمندي ايران

دوره 11 - شماره 4

نوع مقاله: Review Article
چكيده: اهداف: دياليز روش درماني مناسبي براي سالمندان با نارسايي مزمن كليه است؛ اما در اين روش درماني بيمار با مشكلات زيادي روبه‌رو مي‌شود. مطالعه حاضر با هدف بررسي چالش‌هاي سالمندان دياليزي با تأكيد بر سندروم‌هاي سالمندي و شناخت بيشتر آن و پيشگيري است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه براي دستيابي به اهداف مطالعه، جست‌وجوي منابع الكترونيكي در پايگاه داده‌هاي اطلاعاتي گوگل‌اسكالر، پاب‌مد، اسكوپوس، پركوست، ايران‌مدكس، الزوير و آي‌اس‌آي، با كليد واژگان انگليسي و فارسي سالمندان، چالش، سندروم‌هاي سالمندي و همودياليز بدون محدوديت زماني تا پايان سال 2015 انجام شد.
يافته ها: سالمندان دياليزي مشكلات جسمي و روحي‌ورواني زيادي دارند و ميزان همبودي بيماري‌ها و مصرف دارو در آن‌ها در مقايسه با جوانان بيشتر است. اين امر موجب مي‌شود تا كيفيت زندگي پايين‌تري در مقايسه با ديگر گروه‌هاي سني داشته باشند. سالمندان دياليزي مشكلات بيشتري ازجمله سندروم‌هاي سالمندي شامل سقوط، ناتواني در عملكرد، اختلال شناختي و آسيب‌پذيري را در مقايسه با سالمندان سالم تجربه مي‌كنند. ميزان شيوع اين اختلالات در سالمندان دياليزي بيشتر است و موجب نبودِ استقلال و ناتواني و مرگ‌ومير بيشتر مي‌شود.
نتيجه گيري: با افزايش تعداد سالمندان دياليزي، شناخت دقيق مشكلات و اختلالات اين گروه سني ضروري به‌نظر مي‌رسد. با افزايش آگاهي و دانش مي‌توان براي مراقبت و توان‌بخشي آنان برنامه‌ريزي دقيقي كرد.
Challenges of Undergoing Dialysis With Emphasis on Aging Syndromes in the Elderly
Article Type: Review Article
Abstract: Objectives: Dialysis is a therapeutic method suitable for elderly people with chronic renal failure. However, the patient faces with multiple challenges. This study explores the challenges of elderly people with dialysis for better identification and prevention of its side effects.
Methods & Materials: In this study, a comprehensive search of electronic databases of PubMed, Web of science, ProQuest, Scopus, Elsevier, Google scholar, and IranMedex was conducted using the key words "Aged," "Renal dialysis," "challenges," and “elderly syndromes" with no time limitation until the end of 2015.
Results: Elderly people undergoing dialysis have multiple physical and mental problems. They consume more drugs and have comorbidity compared to young people. This leads to lower quality of life in them compared to other age groups. Elderly people under dialysis experience more challenges, such as aging syndromes (including falls, functional disability, frailty, and cognitive impairment) compared to healthy people. The prevalence of these disorders is more in the elderly people undergoing dialysis leading to disability and loss of independence and increased mortality rate.
Conclusion: The number of elderly people undergoing dialysis has increased, and it seems that we need to know more about the problems of this age group. With the increasing awareness and knowledge about these problems, we can plan prevention, care, and rehabilitation programs for the elderly people with dialysis.