كوهنوردي مدرسه اخلاق است: گزارش صعود سه روزه خط‌الرأس مركزي دنا؛ باشگاه كوهنوردي سازمان نظام پزشكي مشهد

سازمان نظام پزشكي مشهد (سيمرغ سپيد)

دوره 20 - شماره 2

نوع مقاله: Original Article
چكيده: مقصود از صعود هاي باشگاه كوهنوردي سازمان نظام پزشكي تنها گذز از بلندي ها نيست بلكه ما در پي معشوق، قله هاي عشق را در مي نورديم. در هر صعود به دنبال كسب ارزش هاي والاي انساني هستيم. هدف، تعليم نفس و همراهي است. ما قصد نداريم پس از صود يك قله ، پا به قله منت بگذاريم و يك قله ديگر را به نام من فتح كنيم. در اين شماره مجله نظام پزشكي مشهد، گذري به خط الراس مركزي دنا و قله حوض دال با 4360 متر ارتفاع در يك برنامه سه روزه و گشت و گذار در شهر زيبا و تاريخي شيراز با يك تيم 15 نفره خواهيم داشت كه نه نفر از اعضا باشگاه كوهنوردي دنا (اصفهان) حضور داشتند.