آشنايي با سيستم بايگاني و ارتباط تصاوير پزشكي (PACS)

سازمان نظام پزشكي مشهد (سيمرغ سپيد)

دوره 20 - شماره 2

نوع مقاله: Review Article
چكيده: يكي از موضوعاتي كه به طور جدي در امر مديريت بيمارستاني مورد توجه قرار دارد، موضوع بايگاني تصاوير پزشكي است. امروزه باپيشرفت فناوري اطلاعات در علوم پزشكي و شبكه‌هاي كامپيوتري، ديگر نيازي به كليشه‌هاي قديمي براي گرفتن تصاوير راديولوژي و صرف هزينه خريد و نگهداري اين فيلم‌ها نيست. سيستم ارتباط و بايگاني تصويري امكان انتقال، ذخيره، بازيابي و نمايش تصاوير پزشكي در نقاط مختلف را ايجاد مي‌كند. PACS در سيستم‌هاي پزشكي شامل نرم‌افزارها و سخت‌افزارهاي ضروري است كه به منظور كنترل و اداره تصاوير پزشكي طراحي و استفاده مي‌شوند. بهره‌برداري از اين سيستم منجر به كاهش هزينه‌هاي ذخيره‌سازي مرتبط با بايگاني، ذخيره فيلم‌هاي تصويربرداري و ارتباط با سيستم اطلاعات بيمارستاني (HIS) مي‌شود و امكان آموزش و تشخيص از راه دور را نيز فراهم مي‌كند. همچنين، با بهره‌گيري از تله راديولوژي به پزشكان كمك مي‌كند تا هم‌زمان در نقاط مختلف دنيا به اطلاعات مشابه و به روز شده دسترسي داشته باشند. در نتيجه، گسترش كاربرد آن در ارتقا سلامت جامعه نقشي حياتي خواهد داشت.