نتايج اوليه پيوند اتولوگ ياخته هاي بنيادي كشت داده شده روي پرده آمنيون در نقص كامل ياخته هاي بنيادي ليمبوس

مجله چشم پزشكي بينا

دوره 11 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

هدف: ارزيابي نتايج اوليه پيوند اتولوگ ياخته هاي بنيادي كشت داده شده بر روي پرده آمنيون در مبتلايان به نقص كامل يك طرفه ياخته هاي بنيادي ليمبوس.
روش پژوهش: مطالعه بر روي 4 چشم از 4 بيمار مبتلا به نقص كامل يك طرفه ياخته هاي بنيادي ليمبوس ناشي از سوختگي شيميايي يا حرارتي انجام شد. جهت تاييد نقص كامل يك طرفه ياخته هاي بنيادي ليمبوس، در همه موارد، ايمپرشن سيتولوژي انجام شد. از ليمبوس چشم سالم تحت بي حسي موضعي، قطعه اي برداشته و بر روي پرده آمنيون كشت داده شد. دو هفته بعد، گسترده ياخته اي به دست آمده از كشت، به روش استاندارد، در چشم معيوب پيوند گرديد. بيماران به فواصل منظم بعد از عمل پيگيري شدند. در ويزيت هاي پي گيري، علاوه بر معاينه كامل باليني، به ويژه عود يا پيشرفت وسكولاريزيشن، ميزان كدورت قرنيه و ترميم نقص اپي تليومي مورد توجه قرار گرفت و تصويربرداري ديجيتالي انجام شد. در همه موارد، ايمپرشن سيتولوژي بعد از جراحي نيز انجام گرديد.
يافته ها: بيماران بين 5 تا 13 ماه پيگيري شدند. در سه مورد كاهش كدورت و وسكولاريزيشن قرنيه به وضوح ديده شد. ايمپرشن سيتولوژي، نشان دهنده ماهيت قرنيه اي اپي تليوم پوشاننده قرنيه در هر 3 مورد بود. تغييرات ملتحمه اي در يك با 2 قطاع قرنيه در هر سه مورد وجود داشت ولي قرنيه اين 3 بيمار، آماده پيوند قرنيه جهت بازتواني ديده بود. يك مورد با شكست مواجه شد؛ به طوري كه تغييرات ملتحمه اي در كل سطح قرنيه وجود داشت. پس از جراحي، ديد بيماران در همه موارد بهبود يافت.
نتيجه گيري: پيوند اتولوگ ياخته هاي بنيادي كشت داده شده بر روي پرده آمنيون، به نظر، روشي موثر براي پيوند ياخته هاي ليمبوسي است. اظهارنظر قطعي، به پيگيري بلندمدت اين بيماران و نيز نتايج طولاني مدت بعد از پيوند قرنيه نياز دارد.

كلمات كليدي:
Early results of autologous cultivated limbal stem cell transplantation in total limbal stem cell deficiency
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Purpose: To report the early results of transplantation of autologous limbal stem cell cultivated on amniotic membrane in total limbal stem cell deficiency.
Methods: Four eye of 4 patients with total unilateral stem cell deficiency secondary to severe chemical or thermal burn were included. Stem cell deficiency was confirmed with impression cytology in all cases. Under topical anesthesia, a small limbal sector (1×1mm) was removed from the sound eye and cultivated on amniotic membrane. Cell expansions were transplanted to the affected eye 2 weeks later. Patients were regularly followed up. At each follow-upvisit, a complete eye examination with special attention to recurrence or regression of vascularization, corneal opacification, and healing of epithelial defect was performed. Digital imaging was performed at each follow-up visit. Impression cytology was repeated in all cases after surgery.
Results: The patients were followed for 5-13 months. Decrease in corneal opacification and vascularization was obvious in 3 cases, in which the surface of the cornea was covered with corneal epithelium. Sectoral conjunctivalization was evident in these 3 cases, but their corneas were ready for corneal transplantation. The procedure failed in one case with total corneal conjunctivalization. Visual acuity improved in all cases.
Conclusion: Autologous cultivated stem cell transplantation on amniotic membrane seems to be an effective way for stem cell transplantation. More definite judgment needs longer follow-up together with long-term results of corneal transplantation in these patients.

قیمت : 20,000 ريال