نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

بطور كلي كيست‌هاي طحال بيماري شايعي نيستند. كيست‌هاي اوليه طحال كه تحت عنوان كيست‌هاي حقيقي نيز خوانده مي‌شوند منشاء مادرزادي دارند و 10 درصد كل كيست‌هاي طحال را تشكيل مي‌دهند. بدليل اينكه اين كيست‌ها اغلب علائم غير اختصاصي ايجاد مي‌كنند ممكن است در هنگام تشخيص اندازه بزرگي داشته باشند. در اين گزارش ما ضمن معرفي يك مورد كيست حقيقي طحال به بحث درباره انواع كيست‌‌هاي طحال، علائم و اقدامات تشخيصي درماني اين بيماري خواهيم پرداخت.

A report of a primary splenic cyst
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Objective:Splenic cyst is not a common disease. Robbins reported 32 primary splenic cysts from 42327 autopsies examined during 25 years. Splenic cysts are divided into two groups: parasitic and non-parasitic cysts. Splenic cysts are clinically divided to primary and secondary cyst. Ten % of and are primary or true splenic cysts. Because these cysts have non-specific symptoms like vague abdominal pain, abdominal distension and dyspnea, they may become huge by the time of diagnosis. Proliferation of epithelial cell and increased secretion of this cyst layer may be the cause of the growth. The traditional treatment is splenectomy.
Subjects and Methods: In this case report, a 17-year male old patient with signs of weakness, abdominal distension, and mild dyspnea, which had begun 8 months ago, is presented. On Sonography we found a huge 217x 166 x 301 mm cyst in his spleen.
Results: Laparatomy revealed splenic cyst 30x 20x20cm with the same the same pathology.
Conclusion:After splenectomy patient was completely cured and left the hospital with a good general condition.