همراهي پوسته ريزي تكراري و موضعي كف دست ها و خال عروقي لكه شرابي

فصلنامه بيماري هاي پوست

دوره 8 - شماره 33

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

تاكنون همراهي هاي پوستي ويژه اي را در مورد افراد مبتلا به پوسته ريزي تكراري و موضعي كف دست ها، گزارش نكرده اند. در اين مقاله بيماري گزارش مي شود كه مشخصه هاي باليني واضح و ويژه اين بيماري را داشته و ضمنا به «خال عروقي لكه شرابي» هم مبتلا بوده است. همراهي اين دو مورد در منابع علمي پوست تا به حال گزارش نشده است. ضمنا نكته قابل توجه در بيمار مزبور اين است كه ضايعه يك طرفه و به وضوح به مكان خال عروقي لكه شرابي محدود بوده است.

Recurrent local palmer peeling associated with Port-Wine stain
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

There are no reports of association of specific cutaneous conditions in patients with local recurrent palmar peeling. Herein, we report a case with characteristic clinical presentation of local recurrent palmar peeling associated with a port-wine stain lesion. To the best of our knowledge, that association has not been reported before.
Interesting points in the presented case are unilateral occurrence of the peeling disorder and its limitation to the region of port-wine stain.

قیمت : 20,000 ريال