نوع مقاله: Case report
چكيده:

مرد 43 ساله اي به علت دفع خون روشن همراه با مدفوع ناشي از ابتلاي به كانسر ركتوم در بيمارستان خاتم الانبيا بستري گرديده و تحت عمل Abdomino perineal resection قرار گرفت ولي پس از عمل رژيم غذايي را تحمل ننموده و دچار استفراغ هاي مكرر گرديد. بررسي هاي بعد از عمل و عمل جراحي بعدي نشان دهنده وجود انسداد سومين قسمت دئودنوم ناشي از تحت فشار قرار گرفتن آن به وسيله تنه شريان مزانتريك فوقاني بود.