اختلالات چشمي در سندرم تالاسمي و سيكل سل و عوارض ناشي از دسفريوكسامين

مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران

دوره 12 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

در مبتلايان به بتا تالاسمي هموزيگوت ممكن است با وجود درمان هاي لازم اختلالات چشمي گوناگوني پديدار شود كه يك يا هردو چشم را گرفتار سازد. كثرت اين ضايعات با افزايش سن افزوده مي شود، ولي كدورت هاي عدسي ارتباطي با سن ندارد. همچنين ممكن است در نتيجه مصرف داروي دسفريوكسامين براي درمان بيماران عوارض جانبي دارو در چشم ظاهر شود كه البته اين عوارض نادر و معمولا در اثر تجويز مقادير هنگفت دارو است. قطع درمان باعث اصلاح بينايي مي گردد ولي معمولا به سطح قبل از درمان نمي رسد.

كلمات كليدي:
Ocular abnormalities in patients with Thalassemia syndrome and Sickle cell and ocular side effects of Desferrioxamine
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

In spite of effective treatment of patients with homozygous ?-thalassemia, ocular abnormalities involving 1 or 2 eyes may occur. The occurrence of these abnormalities increases with age; They have nothing to do with less opacity. The use of desferal may also have some ocular side effects; But these are rare and related to high doses. Discontinuation of the drug will correct the vision, but not at the pre-treatment level.