كنترل خونريزي هاي ثانويه پس از عمل لوزه برداري

مجله گوش، گلو، بيني و حنجره ايران

دوره 1 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:
كلمات كليدي:
A method of surgical control for secondary post-tonsillectomy bleeding
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

A simple external carotid artery ligation may not be able to control the secondary post-tonsillectomy bleeding. This article points to the significance of ligating the facial and lingual branches as well as the main external carotid artery. A case is presented in whom the external carotid artery ligation did not control the bleeding, while ligation of the facial and lingual branches did solve the problem of severe post-tonsillectomy hemorrhage.

Keyword: