معرفي داكريوسيستورينوستومي داخل بيني با روش آندوسكوپيك: گزارش 28 مورد براي اولين بار در ايران

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز

دوره 31 - شماره 34

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

داكريوسيستورينوستومي روشي براي رفع انسداد كامل مجرا و حذف عفونت كيسه اشكي است. روش كلاسيك از طريق انسيزيون خارجي انجام مي شود اما روش داخل بيني با استفاده از تلسكوپ داراي مزايايي از قبيل عدم انجام انسيزيون خارجي، عدم پيدايش اسكار و عدم صدمه به كانتوس داخل چشم است. در اين مقاله 27 بيمار مبتلا به انسداد كامل مجراي Nasolacrimal تحت عمل جراحي (DCR: Dacriocystorhinostomy) از راه بيني و با كنترل آندوسكوپ قرار گرفتند كه در يك بيمار هر دو طرف جراحي شد (جمعا 28 مورد). علت انسداد در 24 مورد ايديوپاتيك و در 3 مورد تروما بوده است. سه تن از بيماران دسته اول از بدو تولد مبتلا به اشكريزيش بوده اند. چهار بيمار سابقه عملي قبلي DCR با روش كلاسيك خارجي داشتند و در 3 مورد نيز DCR آندوسكوپيك مجدد از راه بيني صورت گرفت. نتيجه عمل در 93% از موارد موفقيت آميز بوده بطوريكه علائم در 83% از آنها كاملا از بين رفته و در 10% موارد بهبودي قابل ملاحظه اي وجود دارد. DCR آندوسكوپيك از راه بيني، يك عمل كاملا موفقيت آميز با عوارض بسيار كم است كه جدي ترين عارضه آن، پيدايش علائم قبلي بيمار است.

Endonasal endoscopic Dacriocystorhinostomy: Report of 28 cases from Iran
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Twenty-seven patients with 28 complete nasolacrimal duct obstruction underwent endonasal endoscopic dacriocystorhinostomy (EEDCR). Twenty-four patients had idiopathic obstruction and trauma was responsible in 3 cases. Eighty three percent are completely asymptomatic, and 10% have considerable improvement. EEDCR is a safe and effective operation with low incidence of complications.