استئوئيد استئوما و گزارش 4 مورد آن در بيرجند

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

دوره 3 - شماره 6-7

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

استئوئيد استئوما يك ضايعه تومورال نادر و خوش خيم استخواني است كه معمولا در دهه دوم و سوم عمر ايجاد مي شود. شايعترين علامت كلينيكي آن درد است كه شبها شديد بوده و با داروهاي NSAID بخصوص آسپرين بهتر مي شود. گاهي ممكن است درد طولاني بيمار بعنوان دردهاي پسيكوسوماتيك تلقي شود و يا در مشاغل خاصي مانند سربازان جزو متمارضين قرار گيرند. اين ضايعه بطور شايعي در تيبيا، فمور و بازو ديده مي شود. هر چند مي توان در هر قسمتي از استخوانهاي اسكلت ديده شود. در اين مقاله چهار مورد استئوئيد استئوما كه در بيمارستان امام رضا بيرجند تشخيص داده شده اند، معرفي مي شود. اين چهار مورد كه در مدت چهار سال مراجعه كردهاند، پس از تشخيص بستري و عمل شده و با گزارش آسيب شناسي تاييد شده اند. تشخيص اوليه اين موارد با راديوگرافي ساده و توموگرافي بوده است. در هر چهار مورد درمان انتخابي شامل حذف cnbloc و پيوند استخواني انجام شده است.

كلمات كليدي:
Osteoid Osteoma and report of four cases in Birjand
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:
Keyword:
قیمت : 20,000 ريال