اثرات حفاظتی اينترلوکين 4 بر تخريب بافتی و تغييرات مورفولوژی سلول های کندروسيت غضروف بينی گاو در محيط کشت

Iranian Biomedical Journal

Volume 17 - Number 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:
كلمات كليدي:
Protective Effects of Interleukin-4 on Tissue Destruction and Morphological Changes of Bovine Nasal Chondrocytes in vitro
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Previous studies have shown that some cytokines have protective effects on cartilage in joint diseases. In the current study, effects of IL-4 against morphological changes and tissue degradation induced by IL-1? on bovine nasal cartilage (BNC) explants were investigated. Methods: Fresh BNC samples were prepared from a slaughterhouse under sterile conditions. BNC explants culture was treated with both IL-l? (10 ng/ml) and IL-4 (50 ng/ml) at the same time for 28 days. The morphological characteristics of explants were assessed by using histology techniques and invert microscopy. Matrix metalloproteinase-1 (MMP-1) production was assessed within different days by using Western blotting. Results: IL-l? induced prominent cartilage morphology degradation. The pro and active form of MMP-1 band substantially increased at day 21 of culture. In the presence of both IL-l? and IL-4, chondrocytes preserved their ordinary normal phenotype with intact extracellular matrix. In addition, a significant reduction in pro-MMP-1and inhibition of active MMP-1 was seen. Conclusion: In conclusion, IL-4 could be regarded as a potential candidate in cartilage protecting against the degradation changes of IL-l?. It seems that the preservation effect of IL-4 is associated with significant reduction of MMP-1.

قیمت : 20,000 ريال