توليد كمپلكس آلكالين فسفاتاز، آنتي‌آلكالين فسفاتاز (APAAP) و استفاده از آن در رنگ‌آميزي ايمونوسيتوشيمي و ايمونوهيستوشيمي

Cell Journal (Yakhteh)

Volume 9 - Number 1

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

هدف: توليد كمپلكس آلكالين فسفاتاز-آنتي آلكالين فسفاتاز(APAAP) با هدف به كارگيري آن در يكي از كاربردي‌ترين روش‌هاي تعيين جايگاه آنتي‌ژن در بافت يا سلول (تكنيك APAAP) و مقايسه آن با محصولات مشابه خارجي
مواد و روش‌ها: در اين مطالعه، آنتي‌بادي‌هاي ترشحي دو كلون هيبريدومايي A1G9G3 و A1G8F7 توليد شده در داخل كشور، تغليظ و خالص‌سازي شدند و افينيتي آنها مشخص شد. سپس كمپلكس APAAP با غلظت‌هاي مناسب از آنتي‌بادي مونوكلونال ضد آلكالين فسفاتاز (AAP) و آنزيم آلكالين فسفاتاز(AP) تهيه شد و براي رنگ‌آميزي ايمونوسيتوشيمي(ICC) و ايمونوهيستوشيمي (IHC) در مقايسه با نمونه تجارتي مشابه (شركت DAKO، دانمارك) استفاده شد.
يافته‌ها: هر دوكلون سلولي توانايي توليد آنتي‌بادي مونوكلونال ضدآلكالين فسفاتاز با افينيتي بالا را حفظ كرده بودند و كمپلكس به دست آمده از آنتي‌بادي مونوكلونال و آنزيم در تكنيك APPAP بسيار كارا و از نظر كيفيت رنگ‌آميزي قابل مقايسه با نمونه مشابه خارجي بود.
نتيجه‌گيري: با توجه به افينيتي مناسب آنتي‌بادي‌هاي مونوكلونال محصول كلون‌هاي هيبريدومايي مورد مطالعه و پايداري كمپلكس حاصل از مخلوط آنتي‌بادي مونوكلونال و آنزيم آلكالين فسفاتاز براي زمان طولاني، مي‌توان از اين دو كلون سلولي براي تهيه كمپلكس APPAP در حد نيمه صنعتي و صنعتي كمك گرفت و از آن در رنگ‌آميزي‌هاي ايمونوسيتوشيمي و ايمونوهيستوشيمي استفاده كرد.

Production and Application of APAAP Complex in Immunocytochemical and Immunohistochemical Staining
Article Type: Original Article
Abstract:

Introduction: The present study was undertaken to produce alkaline phosphatase anti- alkaline phosphatase (APAAP) complex and to use it in one of the most practical methods of determining the site of antigen in tissue or in cell, i.e. APAAP technique, and its comparison with similar foreign products.
Materials and Methods: In this basic and applied study the secreted antibodies of the two hybridomas A1 G9 G3 and A1G8 F7 produced in tarbiat Modarres university were concentrated and purified and their affinities were determined. Then the complexes of monoclonal antibody against alkaline phosphatase and alkaline phosphatase enzyme (APAAP complex) were prepared in their optimal concentration and used in immunocytochemistry and immunohistochemistry staining. The results were compared with similar foreign sample (DAKO).
Results: Both cell colonies had saved the potency of producing anti-alkaline phosphatase monoclonal antibody with high affinity. The produced APAAP complex was very effective and its sensitivity and specificity were comparable to the similar foreign kit (i.e. DAKO).
Conclusion: The high affinity of the monoclonal antibodies of the two hybridomas and also the stability of the resulted complex from mixing monoclonal antibodies with the enzyme make it possible to use these two cell colonies to produce trading amounts of APPAP. The produced APAAP complex could be used in immunocytochemistry and immunohistochemistry staining.

قیمت : 20,000 ريال