آلودگي جونده رومبوميس اپيموس به انگل ليشمانيا ماژور دركانون ليشمانيوز جلدي روستايي شهرستان دامغان

مجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري

دوره 17 - شماره 56

Infection of Rhombomys opimus Due toLeishmania major at Zoonotic Cutaneous Leishmanianisis Focus in Damghan District
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:
Keyword:
قیمت : 20,000 ريال