بيان ژن كامل آنتي ژن سطحي SAG3 توكسوپلاسما گوندي در سلول يوكاريوتي

مجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري

دوره 17 - شماره 56

Expression of Surface Protein (SAG3) Gene of Toxoplasma gondii in Eukaryotic Cell
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:
Keyword:
قیمت : 20,000 ريال