تأثير برتري دستي و جنسيت بر توجه شنوايي در آزمون شنوايي دايكوتيك برگن

تازه هاي علوم شناختي

دوره 14 - شماره 1

Effects of Handedness and Gender on Auditory Attention in Bergen Dichotic Listening
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Objective: The effects of handedness and sex were studied by Bergen Dichotic listening test that measures both divided and selective attentions.
Method: Persian version of the Bergen dichotic listening test was used to evaluate non-forced attention, attention to right and attention to left ears on 75 young adults including 54 right-handed and 21 left handed individuals with normal hearing in age range of 18 to 30 years old.
Results: Right ear advantage (REA) with mean score of 78.4% and 94.7% in the two conditions of non-forced attention and attention to the right ear, and left ear advantage (LEA) with mean score of 81.3% in attention to the left ear were obtained. Sex had no effect on the results, but significant difference was found between right and left hand people in non-forced attention and attention to the right (p<0.029).
Conclusion: Top-down processing of brain cortex in selective attention modulated bottom-up processing in divided attention task by change of right ear advantage. Our results showed the application of Bergen dichotic listening test to evaluate auditory attention, language laterality and handedness.