عفونت هاي ثانويه باكتريايي در زخم هاي پوستي مشكوك به ليشمانيوز جلدي

مجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري

دوره 12 - شماره 38

قیمت : 20,000 ريال