بخش سلامت، اولين فاز اجرايي از سامانه دانش گستر بركت مي باشد. اين بخش با راه اندازي بانك اطلاعاتي مقالات مجلات و همايش هاي علمي پژوهشي حوزه سلامت در كشور ايران و جهان اسلام، بانك اطلاعاتي پايانامه هاي دكتري مرتبط با سلامت در كشور ايران، بانك اطلاعاتي انديكس شده فيلم هاي سلامت، بانك اطلاعاتي كتاب ها و مستندات حوزه سلامت، بخش تبليغات و شبكه هاي اجتماعي همچون جامعه مجازي پژوهشگران ايران و جهان اسلام، جامعه مجازي بيماران مانند سرطاني ها، ام اس، گوارشي، ديابتي، فشارخوني و با ارائه خدمات ويژه اي همچون رزومه پژوهشگران، ايندكسينگ مفاهيم سلامت با استفاده از سيستم مش، مجموعه مقالات خارجي نويسندگان ايراني، مشاوره آنلاين پژوهشي و آموزشي و راه اندازي بخش وبينار در تلاش است تا با ايجاد بستري مناسب براي پژوهشگران، اساتيد دانشگاه ها، پزشكان، متخصصان و دانشجويان علوم پزشكي و پيرا پزشكي و شركت هاي دارويي، تجهيزات پزشكي و آزمايشگاهي كشور ايران و جهان اسلام باعث ارتباط بيشتر و بهتر آنها شده و كشور ايران را به كريدور اطلاعات سلامت منطقه و جهان اسلام تبديل نمايد.